نتیجه تصویری برای کلید روحانی

بسمه تعالی

این مقاله طولانی است . برای بیشتر خواندن به ادامه مطلب مراجعه کنید.

# یک سال گذشت ! یک سال از جنبش بنفش آقای روحانی گذشت ! البته این یک سال دنباله چهار سال بود . پس تمامی بدبختی ها مربوط به سال 1392 است . دولتی که خواست با تدبیر و امید (کلید) صد روزه وضع اقتصادی و بحران ها حل کند . واقعا آقای روحانی ، با چه لباسی رای می آورد و با چه لباسی حرف میزند؟

نتیجه تصویری برای امام خمینی درباره دولت


دولت تدبیر و امید ، به بهانه برجام تشکیل شد . سیاست دولت با نام سیاست باز شناخته شد ؛ یعنی هم پیمانی با دشمن انقلاب و شیطان بزرگ !! اما آیا این هم پیمانی نتیجه داد ؟ مگر می شود حکومتی با دشمن خود دست دوستی ببندد؟!

نتیجه تصویری برای امام خمینی درباره دولت

اگر کشور گینه بیسائو با دولت آقای روحانی مقایسه کنیم ، گینه بیسائو بازخورد بیشتری نسبت به این دولت دارد . کم کاری های دولت آقای روحانی ، در صداوسیمای دولت با نام (( مشکلات را نمیتوان یک روزه حل کرد)) عنوان میشود . این کم کاری یعنی سوء استفاده از اعتماد مردم و قدرت و بهانه دادن به دشمن است.

اغتشاشات اخیر ، اغتشاش مطلق نبود بلکه اعتراض نیز بود . البته این اعتراضات تند پیش رفت و به جای این که به کم کاری و بی لیاقتی دولت اعتراض کنند از انقلاب هم گذشت و به اسلام رسید . ولی مقصر اصلی این اغتشاشات چه کسی یا چه کسانی بودند ؟؟؟!!!

جواب سوال کاملا واضح است ؛ دولت !!!!! اما چرا دولت ؟؟؟!!!

رسانه های بیگانه روز به روز به دنبال بهانه هستند که این بهانه را ، دولت ، دو دستی در اختیار دشمن گذاشت ( یعنی خیانت به انقلاب و اسلام ) . طبق گزارشات بدست آمده ، تنها رسانه ای که بیشتر به دنبال بهانه است ، رسانه (( من و تو)) و سلطنت طلبان ! البته من و تو رسانه ای سلطنتی است که فقط و فقط از کثیف کاری های حکومت ظالمانه پهلوی حمایت می کند . وقتی که این بهانه ها در اختیار این رسانه بیگانه قرار گرفت ، نارضایتی های مردم را افزون کرد و طوری شده بود ( اکنون هم وجود دارد) که مردم نفرت زیادی از انقلاب اسلامی داشتند . با این حال مسئولان فقط حرف میزنند اما عملی از آن ها دیده نمی شد.

در زمان انتخابات سال 96 ، حتی دشمن هم به دولت آقای روحانی رای داده بود ! این چه معنایی دارد ؟؟ دشمن با دیدن بازخورد و ندانسته کاری های دولت آقای روحانی ، پی برد که انقلاب اسلامی که نه بلکه ایران با همچنین نقشه ای نابود میشود ! یعنی نقشه قدیمی : گرگ را در لباس گوسفند کردن !!!

اکنون واقعا هیچ کس نمی داند آیا دولت از قصد مشکلات را حل نمی کند و اضافه می کند یا از نادانی ، نمی داند چه کاری باید انجام بدهد !!!

جنگ دولت منافق خیلی خطرناک تر از جنگ نرم است . بهتر است که بیدار شویم !!!! بدانیم که این دولت هرکاری را انجام دهد ، مردم آن را در رهبری و اسلام می بینند ؛ به خصوص رسانه ها در این خصوص نقش بهتری را بازی می کنند .

# حقه شیطان ضعیف است !!!!!!!!

# دوباره این کلید میخواهد در چه فتنه ای را باز کند؟؟!! آیا صلح و پیشرفت یا جنگ و نفرت و پسرفت !!!؟؟؟

تصویر مرتبط

تصویر مرتبطنتیجه تصویری برای امام خمینی درباره دولت

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای امام خمینی درباره دولت

فرقی نمی کند  ؛ توطئه گران در لباس واقعی به جلو نمی آیند بلکه با لباس حامی و مدافع جلو می آیند . این ها وقتی جلو آمدند مانند سمی، زهر خودشان را به آبی پاک می زنند . طوری که کسی از آن استفاده نکنند . با این توطئه گر ها باید با شدت برخورد کرد و حتی آن ها را از منافقین هم بدتر دانست . پس هرچی شد ، باید بر علیه توطئه گرها که در سد کفار واقع هستند ، ایستاد و قیام کرد .

مدیر گروه رسانه و فرهنگی قاریان کتاب حق

امروز حفظ انقلاب مهم تر از پیروزی آن است !!!!!!