خانواده ها گاهی وقت ها به فرزند کنکوری خود سخت می گیرند و گاهی اوقات نیز او را عصبانی کرده و غم و غصه را برایش فراهم می کنند . هنگامی که این دانشجوی کنکوری عصبانی یا ناراحت می شود ، ضربه سنگینی به کنکور خود می زند و درس خواندن برایش بی معنا شده و وقت خود را بیهوده تلف می کند . میدانیم که یکی از مهم ترین تأثیر در بحث کنکور خانواده است ! حال اگر خانواده شرایط را برای فرزند کنکوری خود از بین ببرند ، هم ظلمی به او و هم به خود خانواده شده است .

کسانی که فرزند کنکوری دارند باید شرایط زیر را انجام بدهند .( این راه حل در صورتی است که فرزند نیز میخواهد درس بخواند و به آینده خود اهمیت می دهد.)

1-خانواده باید سکوت را در خانه حاکم کند . منظور از این سکوت این است که صداهای آزار دهنده و حواس پرت کن مانند تلویزیون ، آهنگ ، سروصدای خانواده و هر چیز مربوط به این ها را کاهش داده و از بین ببرد .

2- هنگامی که فرزند در حال درس خواندن است یا مشغول حل مسئله ای است به هیچ عنوان او را برای کاری غیر ضروری صدا نزنید و حواس او را پرت نکنید .

3- وقتی که فرزند هیچ کاری انجام نمی دهد و بیکار است ، اگر خریدی یا چیزی میخواهید به او بگویید تا انجام دهد ؛ زیرا دیگر در وقت درس خواندن به هیچ وجه نباید به او چیزی بگویید .

4- خانواده هرگز نباید روی اعصاب فرزند خود باشد.( مانند لجاجت ، تهمت الکی ، داد و فریاد و ...)

5- خانواده هیچ موقع نباید چیزی را که به نفع اوست ، از او بگیرد .

6- خانواده باید تفریح کوتاه فرزند خود را فراهم کند .( مانند گردش در طبیعت و ...) ( این راه حل درصورتی است که فرزند کاری با درس ندارد و اصرار تفریح دارد ؛ تفریح کوتاه تأثیر زیادی در درس خواندن او می گذارد.)

7- خانواده نباید مهمانی های پی در پی بگیرد ؛ زیرا این کار موجب لطمه زدن به درس او می شود .

8- خانواده باید از مشکل فرزند خود مطلع شود و در صورتی که چیزی را برای درس خواندن نیاز داشت ، باید فراهم کند . ( مانند سکوت ، معلم خصوصی ( درصورت نیاز) و...)

9- خانواده و اطراف به هیچ وجه نباید یک دانشجوی کنکوری را عصبانی کنند . زیرا این عامل موجب لطمه به درس او میشود .

این نه راه حلی که ارائه شد فقط مخصوص کسی است که به درس خود و آینده خود اهمیت می دهد . خانواده نقش مهمی در تحصیل فرزند دارد و در صورتی که بعضی از شرایط فراهم نشود لطمه می خورد .

اگر درصورتی که ایرادی یا غلطی یا اشتباهی را پیدا کردید به ما گزارش دهید.

تیم تحقیقاتی