قاریان کتاب حقنتیجه تصویری برای انجمن اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و درود بر رئیس انجمن اسلامی 

خدا را سپاس و شاکریم که نعمت هایی همانند عقل را به ما عطا کرد . میدانیم که در دنیای امروزه ، علم و ایمان مهم ترین ویژگی هایی هستند که ما را به خداوند متعال نزدیک می کنند و وقتی این دو ویژگی روی انسان نباشد ، باعث انحراف و افتادن در دره جهالت می شود . هم اکنون که دین مقدس اسلام به عنوان کامل ترین دین است ، ما با هدف تبلیغ و حامی و مدافع اسلام ، قصد داریم که جهان را با این دین پیوند سازیم . خرافات و جهالت ، حاکمان ظالم و همچنین فرصت طلب ها و فتنه گران باعث شده است که احکام این دین به راحتی به آنان نرسد و نتوانند به دین خدا ایمان بیاورند .طبق گفته مقام معظم رهبری که در جنگ نرم به سر می بریم ما نیز ارتشی در جنگ نرم تشکیل خواهیم داد که این جهالت ها و خرافات را در فضای مجازی را ریشه کن کنیم . دشمن می خواهد با این رسانه ها دین اسلام را شکست دهد ولی ما هشیار هستیم و در این زمینه ارتشی را تشکیل خواهیم داد که بتوانیم با این خوکان و گرگان کثیف مقابله کنیم . همکاری گروه رسانه و فرهنگی قاریان کتاب حق با انجمن اسلامی و دیگر تشکلات اسلامی ، یکی از افتخارات و خدمات ما است . ما می توانیم با اتحاد و یکدلی دشمن مجازی را از بین ببریم و در این زمینه نیز آن چنان پیشرفت خواهیم کرد ، که دیگر دشمن به فکر ایجاد تفرقه ، فتنه و دروغ نباشد ؛ این جنگ نیز همانند جنگ های ویران گری است ولی این دفعه قلم آن ها را ویران خواهد کرد.

هدف همکاری فقط و فقط سود به مردم است و تنها در زمینه سخنرانی ، حرف ، شعار و تظاهرات نیست بلکه در زمنیه عمل خواهد بود که قرار است گره های مشکلات را باز کنیم و مردم عزیز ایران و دیگر جهانیان را از این ظلم نجات دهیم.

والسلام ، رئیس شورا و هماهنگی قاریان کتاب حق