به نظر شما کاربران و بازدید کنند گان عزیز ، مطالب سواد رسانه ای را به چه صورت به نمایش بگذاریم؟

1- در همین سایت

2- به صورت پاورپوینت

3- به صورت pdf

4- همه ی موارد ( pdf,powerpoin,site)