نتیجه تصویری برای محسن حاجی حسنی

سلام ای محسن ،

ای نوردیده ی خدا ،

سلام به تو ای مؤمن پاک و دلگشا ،

یاد تو بخیر ، که اسلام واقعی را نزد همه عنوان کردی ،

یاد تو بخیر ، که با صدای دلنشینت همه را غرق خودت کردی ،

تویی بنده واقعی ، تویی نور همه ی مردم ، تویی که ما را آگاه کردی ،

محسن خدا تو را رحمت کند ، ما را نزد خدایت تضمین کن و اسلام را به وسیله صدای گرمت نگه دار .

گروه رسانه و فرهنگی قاریان کتاب حق ، در سال 1395 به خاطر این عزیز ، تأسیس شد . روحش شاد و یادش گرامی باد .