نتیجه تصویری برای سازمان ملل

نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل تنها کسی بود که هنگام رای گیری اعضای شورای امنیت سازمان ملل به حفظ محل سفارت آمریکا در سرزمین‌های اشغالی رای مخالف داد.
قطعنامه حمایتی از قدس شریف با ۱۴ رای موافق و تنها به دلیل مخالفت و وتوی آمریکا تصویب نشد.

ببینید انسان های پست صفت را که اگر چیزی به نفع خودشان نیست ، بهانه ای را می دوزند تا کشورهای اسلامی را از بین ببرند ! ولی اگر درجایی به نفع خوشان باشد ، به راحتی و مثل آب خوردن و بدون هیچ بهانه ای تصمیم می گیرند . 

خداوندا ، این انسان های زالو و پست صفت را از این جهان پاک کن تا صلح جهانی و همچنین عدالت بر همه مردم حاکم شود