خشم امروز ما از اقتصاد نیست ، خشم امروز ما از کسانی است که لاشخوری را در میدان می کنند و هیچ گاه نمی توانند رو در رو با ما مبارزه کنند . دشمنان انقلاب اسلامی بدانند که همیشه ما پای آرمان های آن بوده ایم و این انقلاب ، با خون شهدا است که زنده و پابرجا مانده است . کاری را که در چند روز اخیر علیه ملت ، انقلاب و دین ما کردید هرگز فراموش نخواهد شد . این بار حرف نمی زنیم بلکه عمل می کنیم و تمامی شما را با خاک یکسان خواهیم کرد .

# حمایت شما دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی ، یک حمایت سیاه است که ابن حمایت ها موجب نابودی خودتان می شود . کسانی که در کاخ سفید ، جلسه ای برای نابودی جمهوری اسلامی ایران طراحی می کنند و در آن جلسات شعار هایی همانند (( مرگ بر دیکتاتور )) ، (( نه اسلام ، نه قرآن ، هر دو فدای ایران )) و (( ای شاه ایران بازگرد به ایران )) را بازگو میکنند معلوم است که میخواهند با نابودی جمهوری اسلامی ایران و به روی کار آوردن رژیم فاسد پهلوی ، منافع خود را هم از ایران و هم از کشورهای مستعمره شده بدست آورند و کسانی که جلوی راه آنان می ایستد را از بین ببرند.

آنان اکنون به دنبال این هستند که با حمایت از رژیم فاسد و خون خوار پهلوی ، آنان را در ایران روی کار آورده و دوباره منافع و بازار خودشان را در ایران برپا کنند . آنان اکنون به این نتیجه رسیده اند که جمهوری اسلامی ایران ، آن ها را در چند سال آینده نابود و تمام جهانیان را بیدار خواهد کرد ؛ اما تا به حال به این فکر نیفتاده اند که اگر با حق در بیفتند ، به زمین خواهند خورد . حضرت علی(ع) می فرماید : ((هرکس با حق در افتند ، به زمین خواهد خورد )).

و این سخن حضرت علی (ع) چه صادق و واقعی است . بدانید که اگر گروه کوچکی نیز باشیم هنوز در مقابل شما خواهیم ایستاد و شما کرکسان و خوکان کثیف را به سزای اعمالتان خواهیم رساند.

آری شاید دشمن این جمله را مسخره کند اما ترسی به دلش راه افتاده که در ظاهر نشان نمی دهد . چون می دانند که ما مسلمانان همیشه حرف حق را زده و پیروز هستیم . دشمن و یک عده اغتشاش گر فکر نکنند که با یک آشوب یا فتنه گری می توانند دین اسلام را نابود کنند و این خیال باطل آنان است که هرگز به این آرزوی طولانی مدت نخواهند رسید . کسی در صندلی حق نشسته به زودی شما را به عذابی دردناک دچار خواهد کرد .