طبق گفته های خبری ، محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان ایران را به حمله نظامی تهدید کرد . ماجرا از آن جا شروع میشود که یمن موشکی به شهر ریاض میزند و ادعا میکنند که این موشک ، از آنِ ایرانیان است و ایران به عربستان تهاجم نظامی مستقیم کرده است !

ولی نکته قابل توجه اینجا است ، که ادعای قدرت عربستان ، خنده دار ترین جوک دنیا است.

حداقل دروغ و تهدیدی را بگویند که باور کنیم!!!

مهر شدهخندهخنده