وقتی با اراجیف‌ رضا پهلوی، صدای ضدانقلاب‌ها هم در می‌آید/

ایشان شاهزاده رضا پهلوی که در سن هفت سالگی به عنوان ولیعهد انتخاب شد .

نه شغلی دارد ، نه کاری ، فقط داخل سازمان ملل و کاخ سفید ول می گردد.

پولش را نیز از غارتگری های پدر و به خصوص مادرش بدست میگیرد.

بی خاصیت و نقش مهمی در نابودی ایران دارد.

-------------------------------------------------------------------------------------

محمد حسن میرزا قاجار

هم اکنون رئیس ایل قاجار

عکس از او در دسترس نیست

او استاد زمین شناسی است و در دانشگاه تگزاس و دانشگاه کرمان تدریس می کند .

می توان گفت در آمدش نیز از همین شغل است و حداقل خاصیتی را در ایران دارد!!