تصویر مرتبط

شبکه من و تو  یک شبکه ماهواره ای فارسی زبان است که مرکز آن در لندن (انگلستان) قرار دارد . شبکه من و تو در ظاهر هدف خود را سرگرمی مخاطبان اعلام میکند . ولی در زیر این هدف ، خیلی هدف ها پنهان شده است .

اکثر مجری های این شبکه یا فراری ضد انقلاب یا سلطنت طلب هستند . مجری های این شبکه قصد سرگرمی ندارند ؛ بلکه قصد تبلیغ رژیم پهلوی سابق را  دارند . شرکت مادر این شبکه که شبکه تلویزیونی مرجان نام دارد متعلق به مرجان و کیوان عباسی است .

اما مرجان و کیوان عباسی چه کسانی هستند؟؟؟

تصویر مرتبط

همان طور که از عکس ملاحظه می شود ، در کنار فرح پهلوی با لبخند عکس زده اند . این عکس که نه بلکه فعالیت هایی که در من و تو انجام می دهند ، نشان می دهد که اهداف فرح پهلوی یعنی بازگرداندن سلطنت را دنبال می کنند . با این که قدرت آن چنانی ندارند اما قدرت غیر واقعی در مغز مردم دارند . این شبکه همیشه غیر مستقیم توهین و شایعه می کند اما خیلی ها بیدار نیستند !!!!

# سلطنت طلبان به دنبال منفعت مردم ایران نیستند ؛ در واقع به دنبال قدرت و بازگرداندن منافع خود در ایران هستند . این ها مدعی هستند ما به ایران خدمت کرده ایم ، اما در واقعیت کشور های مستعمره ( انگلیس،آلمان و آمریکا) به ایران کمک کرده اند . عروسک را عروسک گردان می گرداند نه تماشاگران !!!!!