خیلی از مزدوران سلطنت ، ضد انقلاب و اسلام در رسانه ها به امام حسین(ع) در روز عاشورا بی احترامی کردند و حتی پرسیدند که برای چه کسی عزاداری میکنید؟! برای عرب؟!

حالا ما هم پاسخ میدهیم :

1- خیلی عجیب است که در روز عاشورا ، خیلی ها نبودند و خبر نداشتند که سیدالشهداء(ع) در آن صحرای کربلا چگونه شهید شد ؟! اما بعد از شهادت امام حسین(ع) ، آموزه های امام حسین(ع) مثل بمب صدا دادند . طوری که همه فهمیدند ، امام حسین (ع) آموزه ای به اسم زیر بار زور نرفتن داد . حتی گفت مرگ بهتر از ذلت است ؛ ولیکن یک عده که حتی سر از دکمۀ شلوارشان سر در نمی آورند از این حرف ها زیاد می زنند .

2- عزاداری برای کسی که به مردم یاد داد چگونه زندگی کنیم و چگونه در برابر ظلم بایستیم اشکال دارد؟! یا برای کسی (مثل رضاشاه) عزاداری کنیم که یاد داد چگونه دورو باشیم و تحت مستعمره زور باشیم؟! واقعا این وسط ، چه کسی حرف حق را میزند چه کسی باطل؟!

حق چیزی است که جبهه گیری ندارد و فریاد نمیزند ولی باطل چیزی است که در جبهه اش سروصدا زیاد است!!! چه بسا که در رسانه ها ، جبهۀ باطل پرسروصدا است تا حق!!

3- نژاد پرستی عقل را کور و متعصب می کند و کاری می کند که همانند دوران جهالت عرب ها ، قرون وسطی و قضیۀ سیاه پوستان در آمریکا شود . چیزی که ایرانیان را به ذلت و خواری می اندازد . اگر این گونه است ، شیطان اولین نژاد پرست بود و همین قضیه غرورش را بالا برد و دیگر ندید که بهتر از او کسی هم وجود دارد !! و با ذلت و خواری از درگاه خدا رانده شد .

آیا هنوز شما مزدوران لجوج و ظالم حرف دیگری دارید؟؟؟!!