اگر فیلم پخش نمی شود، باید مرورگر خودرا تغییر دهید (firefox و...) یا بخش flash player مرور گر خود را فعال کنید