Image result for ‫اختلاس‬‎


دوستان در جامعه امروز میبینیم که مردم از دزدی و اختلاس مسئولان از بیت المال کشور حرف میزنند ، 

فقط نکته ای را میخواهم بگویم : خداوند از هر حقی به غیر از حق الناس میگذرد پس این به سود مااست و نه به سود دزدان ، درضمن بر علیه آن ها قیام نکنید چون که خدا خودش قیام میکنه و رسیدگی میکنه

دوستان عزیز، انشاءالله موفق باشید ولی از اعتقاداتتان دست برندارید