چند سالی است که مردم در حصر اقتصادی زندگی می کنند ؛ حصری که روز به روز به طور خودکار تنگ تر می شود و مردم هیچ چاره ای را نمی بینند . دشمن هم از این فرصت استفاده می کند و فکر کسی را که در حصر قرار گرفته را منحرف کرده و اجازه فکر به او نمی دهد ؛ اما تنها کسانی که باعث نابودی فرد در این حصر می شوند ، یکی خائنان و یکی جاسوسان هستند . امام خمینی می گوید : نگران نباشید آمریکا نظامی نمی فرستند آمریکا فتنه گر (برانداز) می فرستد تا انقلاب شما را به هم بریزد .

خائن ها در ابتدا با پرچم حمایت جلو می آیند و در انتها با پرچم مخالفت و نابودی فرار می کنند . جاسوس ها در همان ایتدا با پرچم حمایت و نابودی جلو می آیند ولی در انتها با پرچم موفقیت یا شکست وجود تفکرشان را اعلام می کنند . واقعا چه فرقی بین جاسوس و خیانت کار هست ؟!!

از نظر انقلاب اسلامی ، دولت ما از خائنان پرشده و این خائن ها ، این توطئه گر ها در سد کفار واقع هستند . آیا زمان آن نرسیده که جو پرخاشگری و بی فکری را از روی مردم برداریم و مردم را آگاه کنیم ؟؟!! آیا وقت آن نرسیده که مردم بیدار شوند ؟؟!!!

این وضعی که دولت فقط اقدام ظاهری می کند و اصلا مشکلات را حل نمی کند ، نشان می دهد در دولت خائنانی وجود دارد که خودشان در حصر هستند یا جاسوسانی وجود دارد که به دنبال منفعتی هستند !!!!

دولت آقای ح . ر را باید خیانت کار دانست ؛ این آغاز دیکتاتور علیه ملت ایران است .

امیدواریم که انقلاب اسلامی بتواند دست این خیانت کاران و جاسوسان را قطع کند !!!!