حسن کلیدساز

بالاخره ایشان هم کلید ساخت و بعد از انتخاب شدنش کلیدش را گم کرد.

آخر هم پیداش نکرد!!!!!!!!