نتیجه تصویری برای ‪trump‬‏

# نمی دانم این بچه ی مفنگی چه در سرش می گذرد ؟؟ آیا عقلی در کله دارد ؟؟؟!!! معلوم نیست یکبار شبیه شیطان وسوسه گر و بی رحم میشود و یکبار هم مثل بچه های لجباز دو سه ساله ، روی اعصاب آدم راه میرود. حقیقت این است که با نه فهم ها نمی شود مذاکره کرد ؛ اصلا این ها مذاکره بلدند ؟؟!!!!