جو رسانه ای امروز به مادی گرایان مرتبط است ؛ طوری که تمامی جنگ های روانی و فتنه را مادی گرایان و غرب زده ها بر عهده دارند ؛ چه بسا یک عده می گویند که پول ما از افغانستان هم بی ارزش شد ، یک نگاه مادی گرایانه است . امروز نباید کارنامه و ملاک یک حکومت را پول و ثروت گذاشت ، بلکه کارنامۀ یک حکومت ، ملاکش انسان سازی است . متأسفانه تفکر لیبرال غرب و سکولاریسم که در ذهن مردم نفوذ کرده ، این اجازه را نمی دهد که حکومت با یک قانون اساسی که پایۀ اسلام است جلو برود . در حکومت انسان سازی ، آن مقام ، عزت ، آبرو ، قدرت ، تفکر ، شهامت و شجاعت آن فردی که در جامعه است ، مهم تر است ؛ پس ، کارنامۀ جمهوری اسلامی ایران را باید در جنگ تحمیلی دید ، باید در زمان انقلاب دید ، باید در خودکفایی جوانان دید ، باید در میدان عمل دید ، باید در استقلال دید ؛ امروز همۀ جهانیان حتی دشمن می داند که ایران سرسخت ترین و بهترین کشور در عرصه و زمینه ای است . منتهی این دشمن است که در ظاهر ایرانیان را بی ارزش کرده است.

پیشرفت هر کشوری بستگی به انسان سازی آن کشور دارد ؛ لذا اگر در کشوری به جای اعتراض ، آشوب و اغتشاش ، به دنبال یک تدبیر و پروژه اقتصادی ، علمی و اجتماعی باشند ، آن کشور مطمئنا پیشرفت می کند . اما حال یک عده در رسانه ها شیطنت می کنند و می گویند که جمهوری اسلامی این اجازه را نمی دهد !!!! مبنای انقلاب اسلامی ، تشکیل یک حکومت مردمی (جمهوری) بر پایۀ اسلام بود ؛ در واقع در جمهوری اسلامی ایران ، حکومت به دست مردم اداره می شود . اما رهبر چه کار است ؟؟!! در هر انقلاب و حکومتی ، اگر فردی برای هدایت همه جانبۀ آن نباشد ، آن انقلاب بهتر است نابود شود ؛ به خصوص این بر اساس منطق و سیاست هر حکومتی است که باید فردی باسواد ، سیاستمدار،عالم دین و مدبر در جامعه حکومت کند و بتواند مطابق با اهداف جامعه ، حکومت را اداره کند.

اگر نه ، در کشور فقط به دنبال جو اعتراض و آشوب ، لجبازی و مخالفت ، بدگویی و الهام یأس و ناامیدی و نابودی عزت آن حکومت باشیم ، انتظار پیشرفت و رفع بحران ها را نداشته باشیم . در دنیای امروز هرکسی به دنبال منافع خود است ، اما منافع برای همه است و برای رسیدن به این منافع باید با یکدیگر همکاری و وحدت داشته باشیم . اگر فقط یک ماه ، یک کمیتۀ مردمی جهت رفع بحران ها و وضع موجود (آن هم فقط مردم) تشکیل شود و این کمیته بتواند با تدبیر و نقشه های مردم (طبق اسلام) پیش برود ، حتما وضع موجود تغییر خواهد کرد و خیلی از بحران ها ( به شرط عمل) رفع می شوند . برای این کار فقط اتحاد و همکاری لازم است نه کینه و مخالفت !!!!

شورای تیم عقیدتی و سیاسی