ترامپ و کیم جونگ اون با یکدیگر دیدار کردند

# احمق ترین فرد دنیا این ها هستند . با این که ضررهای ما را در مذاکره و برجام با آمریکا دیدند اما از هویت خرشان ، دست دوستی با آمریکا دادند . روزی هم خواهیم دید که کره شمالی شکست روانی و جنگ نرم خواهد خورد . تازه فریب و حیله ها داره شروع میشه !!!!