قاریان کتاب حق

کمی درباره اسمش فکر کردیم اما تنها به نتیجه ای که رسیدیم گفتیم که قاریان کتاب حق بگذاریم . یعنی کسانی که قرآن را همراه با معنی میخوانند و آن را به دیگران آموزش میدهند .

وب سایت ما جهت حفاظت از دین خدا یعنی اسلام ، انقلاب اسلامی و همچنین حمایت از مردمان ایرانی ( حال به هر دینی) راه اندازی شده است .

موضوعات آن در قالب مذهبی  ، طنز و سرگرمی ، علمی ، سیاسی ، ادبی و انتقادی است . البته این موضاعات زیر مجموعه دارند و امیدوارم که لذت ببرید .

شعار ما (( در افتادن با حق مانند در افتادن با یک اژدهای شکست ناپذیر است ))

قاریان کتاب حق