معرفی برجسته ترین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

نامزدهای انتخاباتی آمریکا ، یکی از برنامه هاشون علیه ایران است،

باور کنید اگر رای بیارند برنامه علیه ایران را حذف خواهند کرد یا اصلا اجرا نخواهند کرد.

بین حق و باطل چهار انگشت است .

بدانید که فقط من و تو را میخواهند نگران کنند و رای بیارند، اما در ذاتشان ترس از دولت جمهوری اسلامی است.